คลังเก็บบล็อก

Android: GridView


GridView: Extending and Customizing GridView with Custom Listener

http://www.tutorialforandroid.com/2009/09/extending-and-customizing-gridview-with.html

ทำไมเราต้องใช้ GridView? เรื่องนี้ (ลิ้งด้านบน) เป็นบทความเกี่ยวกันการสร้าง GridView ในแอนดรอยครับ ตั้งแต่พื้นฐานของการสร้าง GridView การปรับแต่งค่าใน XML การเพิ่มข้อมูลด้วย Adapter และการรับอีเวนท์ด้วย OnItemClickListener ส่วนของผมจะนำเสนอการปรับแต่ง XML เพิ่มเติมครับ

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: