คลังเก็บบล็อก

Android: How to Make an Activity Fullscreen


How to Make an Activity Fullscreen

http://www.androidsnippets.com/how-to-make-an-activity-fullscreen

การเขียนคำสั่งให้ในแต่ละหน้า Activity บนแอนดรอย์ขยายเต็มหน้าจอ (fullscreen)

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: