คลังเก็บบล็อก

iPhone: NSArray initWithObjects


NSArray initWithObjects

สำหรับการประกาศ NSArray ด้วยการสร้างจาก Object หลายๆ ตัวนั้น สิ่งที่เราลืมไม่ได้คือ การใส่ nil ปิดท้ายเพื่อเป็นการบอกอาเรย์นั้นว่าสิ้นสุดการจองพื้นที่สำหรับตัวแปรอาเรย์และขนาดของอาเรย์จะเท่ากับจำนวนที่เราใส่เข้าไป (ไม่รวม nil) แต่หากเราไม่ใส่ nil  โปรแกรมจะแจ้ง warnning ‘Missing sentinel in function call’ แต่เมื่อรันโปรแกรมมาถึงจุดนี้โปรแกรมจะเด้งออกเลยนะครับ เพราะมันจะทำให้เกิด run time error ได้ ดังนั้นหากจะประกาศอาเรย์ด้วยการใส่สมาชิก อย่าลืมใส่ nil ปิดท้ายด้วย

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: