คลังเก็บบล็อก

iPhone: Resize UITextView follow content


Resize UITextView follow content

จาก Code iPhone: Resize UITextView follow content เปิดการเก็บโค้ดแบบ snippet เป็นบทความแรก เอ๋แล้วมันคืออะไร?? code snippet คือการตัดเอาบางส่วนที่สำคัญของโค้ดมาเก็บเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา และก้อปปี้ไปต่อยอดกับโปรเจคอื่นได้นั้นเอง เพียงแค่ code snippet บางครั้งอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่หากเราคุ้นเคยกับมันแล้ว มันคือคลังโค้ดที่ใหญ่มากๆ เลย …มาต่อเข้าเรื่องเลยดีกว่า ว่าด้วยการเพิ่ม/ลด ขนาดของ UITextView ให้ตามเนื้อหาทีี่อยู่ด้านใน

Read the rest of this entry

Code iPhone: Resize UITextView follow content


Code iPhone: Resize UITextView follow content

#define MAXSIZE 2000 //MAXSIZE of text view to resize
NSString *myText = @"adaydesign’s blog url: https://adayd3sign.wordpress.com/
One stop service and portal of knowledge about iPhone, Android, Blackberry,
Window phone7, Flash Platform and HTML5 developer."; 
//get height of String with font size
CGSize fSize = [myText sizeWithFont:[UIFont systemFontOfSize:16]
         constrainedToSize:CGSizeMake(320, MAXSIZE)
           lineBreakMode:UILineBreakModeWordWrap];
CGRect cgFrame = CGRectMake(0, (fSize.height+10)*i, 320, fSize.height+10);
UITextView *label = [[UITextView alloc] initWithFrame:cgFrame];
[label setFont:[UIFont systemFontOfSize:16]];
[label setScrollEnabled:NO];
label.text = myText;

Detail

adaydesign :)

%d bloggers like this: