คลังเก็บบล็อก

Android: Relative Layout


Relative Layout – beginning tutorial

บทความสุดท้ายของคืนนี้เอาเป็นเรื่องของการจัดการเลเอาท์ใน android ที่สมควรต้องศึกษาอย่างมากเลยแล้วกัน มันคือ Relative Layout การจัดการกับ Relative Layout ไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากครับ แต่ Relative layout ใช้ได้กับแอนดรอยเวอร์ชั่น 2.1 ขึ้นไปนะครับ

RelativeLayout is a ViewGroup that displays child View elements in relative positions. The position of a View can be specified as relative to sibling elements (such as to the left-of or below a given element) or in positions relative to the RelativeLayout area (such as aligned to the bottom, left of center).

Android Developers (http://developer.android.com/) Read the rest of this entry

%d bloggers like this: