คลังเก็บบล็อก

Flash Platform: Get start with Flash/Flex + Pushbutton Engine


Get start with Flex + Pushbutton Engine

http://blog.flashgen.com/gaming/pushbutton-engine/

สำหรับนักพัฒนา Flash และ Flex ที่อยากจะเขียนเกมครับ ตอนนี้สามารถโหลด Pushbutton game engine มาทดลองได้แล้วนะครับ วิธีเริ่มต้นก้อกดจากลิ้งไปได้เลย เขียนเป็นอย่างแน่นอน

Articles
To help you get to grips with Pushbutton Engine I’ve written a selection of articles that you may find of use below.

facebook:Adobe Flex

adaydesign :)

%d bloggers like this: