คลังเก็บบล็อก

G20.2: Brightest IDEA#5


Brightest IDEA: Cutting Edge Technology

Contact us
website: www.brightest-idea.com
e-mail: hello@brightest-idea.com
facebook: facebook.com/BrightestIDEA
tel: +66(0) 85 005 5602
+66(0) 81 064 6764

adaydesign :)

 

G20.2: Brightest IDEA#4


Brightest IDEA: Creative Thinking

Brightest IDEA จะฝึกฝนและปลูกฝังให้คุณมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ และดึงมันขึ้นมาใช้ให้เต็มที่ โดยเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อ บอกถึงแนวทางกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้ประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

Contact us
website: www.brightest-idea.com
e-mail: hello@brightest-idea.com
facebook: facebook.com/BrightestIDEA
tel: +66(0) 85 005 5602
+66(0) 81 064 6764

adaydesign :)

G20.2: Brightest IDEA#3


Brightest IDEA

http://www.brightest-idea.com/search_course.php

โปรโมชั่นสุดคุ้มต้อนรับซัมเมอร์

  • จ่ายครั้งเดียวเรียนได้ ไม่อั้น
  • นักเรียน นักศึกษา ลด 40%
  • ชวนเพื่อนมาเรียน ลดอีก 10% ต่อคน

โปรโมชั่นดีๆๆ อย่างนี้ไม่รีบไม่ได้แล้ว   …… Brightest IDEA

adaydesign :)

G20.2: Brightest IDEA#2


Brightest IDEA

คุณ อยากเป็นผู้ใช้ 1 ใน 1,000,000
หรือ
คุณ อยากเป็นผู้สร้างให้คนใช้เป็น 1,000,000+

http://www.brightest-idea.com/

Contact us

website: www.brightest-idea.com
e-mail: hello@brightest-idea.com
facebook: facebook.com/BrightestIDEA
tel: +66(0) 85 005 5602 or +66(0) 81 064 6764

adaydesign :)

Website: Brightest IDEA


Brightest IDEA

http://www.brightest-idea.com/

Brightest-idea สถาบันอบรมที่ให้คุณมากกว่าสถาบันอบรมทั่วไปที่คุณรู้จัก

Read the rest of this entry

PHP: PHP Request ($_REQUEST)


PHP Request ($_REQUEST)

http://www.thaicreate.com/php/php-request.html

การใช้คำสั่ง $_REQUEST ใน PHP

An associative array that by default contains the contents of $_GET$_POST and $_COOKIE.

PHP Manual: http://php.net/manual/en/reserved.variables.request.php

วิธีใช้: $_REQUEST[‘พารามิเตอร์ที่ถูกส่งเข้ามา’]

อีกทั้ง $_REQUEST ยังสามารถแสดงค่าที่เก็บอยู่ในรูปแบบ key กับ value ได้ด้วย

code:

adaydesign :)

Develop tools: MAMP


MAMP: Mac, Apache, MySQL, PHP

http://www.mamp.info/en/downloads/index.html

โปรแกรมตัวนี้จะเหมือน Appserve บนวินโดวครับ แต่แค่มันทำงานบนเครื่อง mac เท่านั้นเอง สามารถจำลองเว็บเซิฟเวอร์แบบง่ายๆ ได้เองเลย

adaydesign :)

%d bloggers like this: