คลังเก็บบล็อก

Xcode 4.2 : Conclusion of Storyboard Segue


Xcode 4.2 : Conclusion of Storyboard Segue
บทสรุปการใช้งาน Storyboard Segue ใน Xcode 4.2

บทความนี้จะเป็นวีดีโอสรุปให้ฟังนะครับว่า Segue ที่เราได้ศึกษากันไปนั้นมีกี่แบบและแต่ละแบบเหมาะสมกับอะไรบ้าง เพื่อจะเราจะได้นำ Segue นี้ไปใช้ให้ถูกวิธีนั้นเองครับ

Read the rest of this entry

Xcode 4.2 : Custom Storyboard Segue


Xcode 4.2 : Custom Storyboard Segue
การใช้งาน Storyboard Segue แบบสร้างคลาสเอง

สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ สำหรับบทความที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน Storyboard Segue ในบทความนี้เป็นเรื่องที่ 3 แล้วนะ จะพูดถึงเรื่องการใช้ Custom Segue นะครับว่า ทำไมเราถึงใช้ และมันเอาไปใช้อย่างไร

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: