คลังเก็บบล็อก

Flash: Adding Advance Behavior to Custom Classes (Episode50)


Adding Advance Behavior to Custom Classes (Episode50)

http://tv.adobe.com/watch/actionscript-11-with-doug-winnie/adding-advanced-behavior-to-custom-classes-episode-50/

Building on the skills covered in his continuing lesson on object-oriented programming in Flash Professional, Doug highlights how to create mouse events for classes that automatically are part of each instance.

facebook: Adobe Flash

มาหัดเขียน Flash แบบ Object Oriented กันครับ เรื่องนี้เป็นการสร้างคลาสของ custom button ทำให้มี Event จากเมาส์เป็นของตัวเอง

adaydesing :)

%d bloggers like this: