คลังเก็บบล็อก

iPhone: NSURLErrorDomain error -999


iPhone: NSURLErrorDomain error -999

เพื่อนๆ หลายคนคงเคยใช้ UIWebView ใช่มั้ยครับ บางครั้งเวลาที่เราโหลดเว็บจาก url ที่เราใส่เข้าไปไม่ เราจำเป็นต้องเช็คดู error ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ว่า error ที่เกิดนั้นเป็นอะไร ในบทความนี้จะเสนอ error: NSURLErrorDomain error -999 เออเรอนี้เกิดการการถูกปฏิเสธการโหลดข้อมูลบ้างอย่างจากเว็บ แต่ก็สามารถเปิดเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ดังนั้นเราควรจะเช็คและหลีกเลี่ยง error นี่เพื่อแสดงผลเว็บไซต์ได้ตามปกติ

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: