คลังเก็บบล็อก

iPhone: NSURLErrorDomain Code=-1002


iPhone: NSURLErrorDomain Code=-1002

เมื่อกี้ใส่ URL ผิดไปนิดเดียวทำให้เราเห็นเออเรอ ตัวนี้มาครับ มันคือ NSURLErrorDomain Code=-1002 ซึ่งมีหน้าตาอย่างตัวอย่างด้านล่างนี้

Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1002 “unsupported URL” UserInfo=0x1b5c60 {NSErrorFailingURLStringKey=sarakham2011/xplog/upload.php, NSErrorFailingURLKey=sarakham2011/xplog/upload.php, NSLocalizedDescription=unsupported URL, NSUnderlyingError=0x3984460 “unsupported URL”}

สาเหตุ

NSErrorFailingURLStringKey=sarakham2011/xplog/upload.php
NSErrorFailingURLKey=sarakham2011/xplog/upload.php

คือเขียน URL ไม่ครบ หรือ URL ผิดพลาดไม่มี URL ที่ใส่เข้าไป เรามาดูวิธีการแก้ไขกัน

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: