คลังเก็บบล็อก

Flash Platform: 3D APIs for Adobe Flash Player and Adobe AIR


3D APIs for Adobe Flash Player and Adobe AIR

http://labs.adobe.com/technologies/flashplatformruntimes/incubator/

3D API สำหรับ Adobe Flash Player  และ Adobe AIR ครับ ชื่อว่า “Molehill” 3D APIs

ดาว์โหลดได้ที่ http://labs.adobe.com/downloads/flashplatformruntimes_incubator.html

adaydesign :)

%d bloggers like this: