คลังเก็บบล็อก

Flash Platform: Flash and AIR Momentum from Mobile World Congress 2011


Flash and AIR Momentum from Mobile World Congress 2011

http://blogs.adobe.com/flashplatform/2011/02/flash-and-air-soars-mwc-2011.html

Check out the scoop on Adobe Flash Player, Adobe AIR and Adobe Digital Publishing from Mobile World Congress last week – stats about Flash and AIR on mobile, and the newly available content viewer for Android, part of the Digital Publishing Suite!

facebook: Adobe Southeast Asia

adaydesign :)

Flash Platform: Scaleform SWF Player on iOS and Android


Scaleform SWF Player on iOS and Android

http://www.flashmobileblog.com/2011/02/15/scaleform/

Scaleform เป็นชื่อของบริษัทที่กำลังจะตั้งตัวเป็นหมายเลขหนึ่งทางด้านการออกแบบ  UI ของเกมในคอนเซ็ป “Scaleform is the leading provider of Flash-based user interface (UI) tools and middleware for video games.” และ Scaleform SWF Player on iOS and Android ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของบริษัทนี้เช่นกัน ออกมาเอาใจนักพัฒนา Flash ในวงการให้ตื่นตัวมากขึ้น ตัวอย่างผลงานที่ไปเขานำมาแสดงในงาน Mobile World Congress

Read the rest of this entry

MWC 2011 and Flash Platform: Good Progress and Good Performance


MWC 2011 and Flash Platform: Good Progress and Good Performance

http://blogs.adobe.com/flashplatform/2011/02/mwc-2011-and-flash-platform-good-progress-and-good-performance.html

 

%d bloggers like this: