คลังเก็บบล็อก

How to Fix the MySQL Server Issue in MAMP


MAMP MySQL Won’t Start? – How to Fix the MySQL Server Issue in MAMP

แก้ไขปัญหา MySQL ไม่รัน / Apache Server ไม่รันใน MAMP

If you get the message “Error: Could not connect to MySQL server!” or if you have trouble starting up or restarting the MAMP Server with MySQL, you can try the following solution.

  1. Quit MAMP
  2. Open Terminal window
  3. Type “killall -9 mysqld” and press enter
  4. Start MAMP
  5. Start servers

This fixed the issue I was having with the MySQL server starting up on MAMP.

http://www.shaneperera.com/blog/

อ้างอิง

http://www.shaneperera.com/blog/mamp-mysql-wont-start-how-to-fix-the-mysql-server-issue-in-mamp/

adaydesign :)

Develop tools: MAMP


MAMP: Mac, Apache, MySQL, PHP

http://www.mamp.info/en/downloads/index.html

โปรแกรมตัวนี้จะเหมือน Appserve บนวินโดวครับ แต่แค่มันทำงานบนเครื่อง mac เท่านั้นเอง สามารถจำลองเว็บเซิฟเวอร์แบบง่ายๆ ได้เองเลย

adaydesign :)

%d bloggers like this: