คลังเก็บบล็อก

Android: JSONArray JSONObject


JSONArray JSONObject

JSONArray JSONObject เป็นคลาสที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเราต้องการจะส่ง/รับข้อมูล ผ่านทาง Http ที่ใช้คลาส Http Client ในบทความนี้จะรวบรวมลิ้งที่น่าสนใจไว้ให้ดังต่อไปนี้

 

JSONObject | Android Developers (http://developer.android.com)

http://developer.android.com/reference/org/json/JSONObject.html

JSON Parsing in android )(www.androidcompetencycenter.com

http://www.androidcompetencycenter.com/2009/10/json-parsing-in-android/

Read the rest of this entry

Advertisements
%d bloggers like this: