คลังเก็บบล็อก

iPhone: Split a String into an Array


Split a String into an Array

http://www.idev101.com/code/Objective-C/Strings/split.html

การแบ่งสติงด้วย ตัวอักษร และ สติงใน iphone ทำอย่างไรน๋อ??? ง่ายนิดเดียวเอง ก็ใช้ฟังก์ชั่น componentsSeparatedByString สิ ได้เลย …แต่ยังมีอีกฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้เช่นกันลองศึกษาดูครับ

1. ฟังก์ชั่นแรก componentsSeparatedByString การแบ่งสติงด้วย อักษร

NSString *myString = @”This is a test”;
NSArray *myWords = [myString componentsSeparatedByString:@” “];

//ผลลัพธ์ myWords is now: [@”This”, @”is”, @”a”, @”test”]

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: