คลังเก็บบล็อก

Course: iPhone Application Development (Basic Programming for Xcode 4.2) @ Brightest IDEA


Course: iPhone Application Development (Basic Programming for Xcode 4.2) @ Brightest IDEA

Date: 4-5 February 2012 (2 days)


Read the rest of this entry

Course: iOS Application Development (Basic to Advance Programming) @ Mahasarakham Software Park


Course: iOS Application Development (Basic to Advance Programming) @ Mahasarakham Software Park
คอร์สพัฒนาโปรแกรมบน iOS ดีๆ ที่มหาสารคามซอฟต์แวร์ปาร์คจัดให้~~

เนื่องด้วยทางมหาสารคามซอฟต์แวร์ปาร์คได้สนับสนุนให้มีการจัดอบรมการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม iOS เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่สนใจในการพัฒนาโปรแกรมบน iOS หรือทำโปรเจคที่พัฒนาบน iOS ได้มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมบน iOS ทั้งนี้คอร์สนี้จะเป็นคอร์สเรียนยาวแบบสอนกันตั้งแต่พื้นฐานโปรแกรมมิ่งจนไปถึงการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone, iPad ได้จริง และบางคอร์สจะมีเรื่องของ Graphics Design เข้ามาแทรกด้วย ใครที่สนใจก็เข้ามาเรียนด้วยกันได้นะครับ

Read the rest of this entry

Course: iPhone Application Development (Basic Programming) @ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์


Course: iPhone Application Development (Basic Programming) @ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์

Date: 17 – 18 September 2011 (2 days)

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ Brightest IDEA ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

สถานที่ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ห้อง A305 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

Read the rest of this entry

Course: iPhone Application Development (Basic Programming) รุ่นที่ 2


Course: iPhone Application Development (Basic Programming) รุ่นที่ 2

Date: 13 – 14 August 2011 (2 days)

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ Brightest IDEA ร่วมมือกับ AT Creative Solution

สถานที่ ห้องเรียนของ บริษัท AT Creative Solution จ. สมุทรปราการ


Read the rest of this entry

Course: iPhone Application Development (Basic Programming)


Course: iPhone Application Development (Basic Programming) 

Date: 9 – 10 July 2011 (2 days)

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ Brightest IDEA ร่วมมือกับ AT Creative Solution

สถานที่ ห้องเรียนของ บริษัท AT Creative Solution จ. สมุทรปราการ


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: