คลังเก็บบล็อก

Xcode 4.2 : Automatic Reference Counting Conversion


Xcode 4.2 : Automatic Reference Counting Conversion

การเปลี่ยนจากโค้ด Objective-C เวอร์ชั่นเก่า (SDK 4) เป็นโค้ดเวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้ ARC

เรามาศึกษาวิธีการเปลี่ยนโค้ด Objective-C ที่เขียนแบบเดิมๆ มี retain, release, dealloc ให้อยู่ในรูปแบบของ Automatic Reference Counting (ARC) ที่ไม่จำเป็นต้องมี retain, release, dealloc อีกต่อไป ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน กับ Xcode 4.2

Reference

adaydesign :)

%d bloggers like this: