คลังเก็บบล็อก

Course: Android Application Development @ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร


Course: Android Application Development @ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร (ชั้น 8 กสธ บางรัก)

Date: 15 November 2011, 29 November 2011

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ Brightest IDEA ร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์แอนดรอย

สถานที่ ห้องเรียนของ Lab Mac คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร (ชั้น 8 กสธ บางรัก)


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: