คลังเก็บบล็อก

Flex Mobile: Geolocation Weather Mash Up


Flex Mobile: Geolocation Weather Mash Up

วิธีการดึงค่าสภาพอากาศจากเว็บเซอร์วิสแบบ HTTP ด้วยการส่งค่า ละติจูด ลองจิจูด ไปให้กับเซอร์วิสเพื่อดึงค่ากลับมาแสดงบนแอพพลิเคชั่นของเรา ด้วยวิธีง่ายๆ ครับ ด้วย Flash Builder Service Generator

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: