คลังเก็บบล็อก

Flash Platform: Understanding Adobe Flash Platform technologies for building games


Understanding Adobe Flash Platform technologies for building games | Adobe Developer Connection
adobe.ly

Take a high-level tour of the technology used to create games for Flash Player and Adobe AIR.

สำหรับนักพัฒนา Flash Platform ที่อยากพัฒนาเกมนะครับ เอามาอ่านกันได้เลยตามลิ้ง

http://www.adobe.com/devnet/flashplatform/articles/gaming_technologies.html

facebook: Adobe Flash และ Adobe AIR

adaydesign :)

Flash Platform: Using the Flash OSMF Media Player template


Using the Flash OSMF Media Player template

http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/osmf-media-player.html

Content

adaydesign :)

Flex: Localization in Flex – Part 2: Loading resources at runtime


Localization in Flex – Part 2: Loading resources at runtime

http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/flex-localization-pt2.html

facebook: Adobe Flex

Content

 

adaydesign :)

Flash: Adding Advance Behavior to Custom Classes (Episode50)


Adding Advance Behavior to Custom Classes (Episode50)

http://tv.adobe.com/watch/actionscript-11-with-doug-winnie/adding-advanced-behavior-to-custom-classes-episode-50/

Building on the skills covered in his continuing lesson on object-oriented programming in Flash Professional, Doug highlights how to create mouse events for classes that automatically are part of each instance.

facebook: Adobe Flash

มาหัดเขียน Flash แบบ Object Oriented กันครับ เรื่องนี้เป็นการสร้างคลาสของ custom button ทำให้มี Event จากเมาส์เป็นของตัวเอง

adaydesing :)

AIR for Android: Creating your first Adobe AIR application on Android


Creating your first Adobe AIR application on Android

http://www.adobe.com/devnet/air/articles/first-air-app-on-android.html

เริ่มต้น Android ด้วย Flex ครับ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้กำลังศึกษา Adroid

Adobe AIR Developer Center | Creating your first Adobe AIR application on  Android; http://adobe.ly/hK6QrU.

Content

facebook:Adobe AIR

adaydesign :)

Flash Platform: Get start with Flash/Flex + Pushbutton Engine


Get start with Flex + Pushbutton Engine

http://blog.flashgen.com/gaming/pushbutton-engine/

สำหรับนักพัฒนา Flash และ Flex ที่อยากจะเขียนเกมครับ ตอนนี้สามารถโหลด Pushbutton game engine มาทดลองได้แล้วนะครับ วิธีเริ่มต้นก้อกดจากลิ้งไปได้เลย เขียนเป็นอย่างแน่นอน

Articles
To help you get to grips with Pushbutton Engine I’ve written a selection of articles that you may find of use below.

facebook:Adobe Flex

adaydesign :)

Link: 23/2/2011


Link: 23/2/2011

http://blog.flashgen.com/gaming/pushbutton-engine/

Blog Post | Getting started developing with the Pushbutton game engine;http://bit.ly/gmC2LZ.

facebook:Adobe Flex

http://www.adobe.com/devnet/air/articles/first-air-app-on-android.html

Adobe AIR Developer Center | Creating your first Adobe AIR application on Android; http://adobe.ly/hK6QrU.

facebook:Adobe AIR

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: