คลังเก็บบล็อก

Flex Mobile: Geolocation Weather Mash Up


Flex Mobile: Geolocation Weather Mash Up

วิธีการดึงค่าสภาพอากาศจากเว็บเซอร์วิสแบบ HTTP ด้วยการส่งค่า ละติจูด ลองจิจูด ไปให้กับเซอร์วิสเพื่อดึงค่ากลับมาแสดงบนแอพพลิเคชั่นของเรา ด้วยวิธีง่ายๆ ครับ ด้วย Flash Builder Service Generator

Read the rest of this entry

Flash Mobile: Guide for Apple App Store submissions


Flash Mobile: Guide for Apple App Store submissions

ลิ้งวิธีการอัพโหลดแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาจาก Flash Platform Mobile เข้า App Store เนื้อหามีดังนี้

  • General submission steps
  • Getting your app ready
  • Distribution certificates
  • Images and icons
  • Submitting the app to iTunes Connect
Reference

adaydesign :)

Flash: Flash Training with Paul Trani


Flash: Flash Training with Paul Trani

อันนี้เป็นลิ้งของ Paul Trani ผู้เชี่ยวชาญเฟลชระดับเทพ นะครับ วีดีโอทั้งหลายนี้ที่ถูกรวบรวมเอาไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแปลงการเขียนเฟลชแบบเว็บไซต์หรือเขียนเฟลชแบบปกติไทยบ้านๆ ให้สามารถเขียนเฟลชแล้วใช้กับ Mobile ได้ โดยใช้ฟีเจอใหม่ๆ ของ Flash Professional เป็นชุดวีดีโอที่น่าติดตามครับ กด subscribe to RSS ไปเลย

Reference

adaydesign :)

%d bloggers like this: