คลังเก็บบล็อก

Android: Disable Back Button


Android: Disable Back Button

บทความนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยในการเขียนโปรแกรมเพื่อทำให้ปุ่มกลับ (soft key) ของเครื่องแอนดรอย หลายๆ คนอยากจะให้กดปุ่มกลับได้ หลายคนไม่อยากให้กดปุ่มกลับได้ เพราะเดี๋ยวโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่วางไว หรือกดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น หรือเกิดอะไรขึ้นตอนกดปุ่มนี้ การควบคุมการกดปุ่มกลับนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นเดียวครับคือ


@Override

public void onBackPressed() {

//super.onBackPressed();

//!not thing

}

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: