คลังเก็บบล็อก

AIR for Android: Creating your first Adobe AIR application on Android


Creating your first Adobe AIR application on Android

http://www.adobe.com/devnet/air/articles/first-air-app-on-android.html

เริ่มต้น Android ด้วย Flex ครับ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้กำลังศึกษา Adroid

Adobe AIR Developer Center | Creating your first Adobe AIR application on  Android; http://adobe.ly/hK6QrU.

Content

facebook:Adobe AIR

adaydesign :)

%d bloggers like this: