คลังเก็บบล็อก

Code iOS : Storyboard Instantiate ViewController


Code iOS : Storyboard Instantiate ViewController


[self.storyboard instantiateViewControllerWithIdentifier:@"identifier of viewcontroller"];

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

adaydesign :)

Advertisements
%d bloggers like this: