คลังเก็บบล็อก

Orientation to Android Training


Orientation to Android Training
หลักสูตรการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบน Android อย่างถูกวิธี จาก Android Developers

ในหน้า Resources ในเว็บไซต์ Android Developers หากเราสังเกต จะเห็นว่าทาง Android Developers ได้จัดทำบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยไว้ให้อย่างถูกหลักการ น่านำมาเป็นตัวอย่างในการไปอบรมหรือสอนในคอร์สแอนดรอยสำหรับสถาบันการสอนต่างๆ ด้วย สอนตั้งแต่การออกแบบเลเอาท์ให้รองรับกับหลายหน้าจอ การเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น การทำ Multiple APK จนถึงการวิเคราะห์การออกแบบภาพรวมของแอพพลิเคชั่น

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: