คลังเก็บบล็อก

Android: Obtaining a Maps API Key (Video Demo)


Android: Obtaining a Maps API Key (Video Demo)
วีดีโอสาธิตการเอา Google map API Key มาใช้ในแอนดรอยแอพ ก่อนเข้าสู่ Android Market

พอดีได้ทำส่วนนี้พอดีเลยอัดวีดีโอเอาไว้สักหน่อยครับ สำหรับใครที่ export ไฟล์ .apk ไปแล้ว แล้ว Map ไม่ขึ้น เนื่องจากใช้ androidbebugkey ตัวเริ่มต้นอยู่ นะครับ ดูวีดีโอนี้คือให้เราไปใช้ตัว key ที่ใช้สร้าง .apk เลย

adaydesign :)

%d bloggers like this: