คลังเก็บบล็อก

Code iPhone: Make Overlay Round UILabel


Code iPhone: Make Overlay Round UILabel

//overlay round background
UILabel *overlayLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(10,10,300,250)];
[overlayLabel setBackgroundColor:[UIColor colorWithRed:(CGFloat)0.4
                         green:(CGFloat)0.4
                         blue:(CGFloat)0.8
                         alpha:(CGFloat)0.5]];
overlayLabel.layer.cornerRadius = 10;
[self.view addSubview:overlayLabel];

important!

 • import existing framework: QuartzCore.framework
 • import <QuartzCore/QuartzCore.h> in .h file

Detail

adaydesign :)

iPhone: Make Overlay Round UILabel


Make Overlay Round UILabel

มาทำภาพพื้นหลังด้วย Round UILabel กันเถอะ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด ไม่ต้องใช้รูปด้วย

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: