คลังเก็บบล็อก

Flash Platform: Flash Professional Extension for Android


Flash Professional Extension for Android

http://www.youtube.com/watch?v=dRoEm2H4AUw

วีดีโอยูทูปโชว์เคสเฟลชสำหรับแอนดรอยมาอีกแล้วครับเพื่อน คร่าวนี้ Sr.Tom Barclay  Flash Pro-Product Manager  ได้นำเสนอวีดีโอการนำคอนเท็นของการสร้างไฟล์ด้วย Flash Pro เพื่อ publish ออกเป็น android app ลองมาดูกันนะครับ

facebook: Adobe Flash

adaydesign :)

Flash Platform: 3D APIs for Adobe Flash Player and Adobe AIR


3D APIs for Adobe Flash Player and Adobe AIR

http://labs.adobe.com/technologies/flashplatformruntimes/incubator/

3D API สำหรับ Adobe Flash Player  และ Adobe AIR ครับ ชื่อว่า “Molehill” 3D APIs

ดาว์โหลดได้ที่ http://labs.adobe.com/downloads/flashplatformruntimes_incubator.html

adaydesign :)

Flash: Adding Advance Behavior to Custom Classes (Episode50)


Adding Advance Behavior to Custom Classes (Episode50)

http://tv.adobe.com/watch/actionscript-11-with-doug-winnie/adding-advanced-behavior-to-custom-classes-episode-50/

Building on the skills covered in his continuing lesson on object-oriented programming in Flash Professional, Doug highlights how to create mouse events for classes that automatically are part of each instance.

facebook: Adobe Flash

มาหัดเขียน Flash แบบ Object Oriented กันครับ เรื่องนี้เป็นการสร้างคลาสของ custom button ทำให้มี Event จากเมาส์เป็นของตัวเอง

adaydesing :)

Link: 23/2/2011


Link: 23/2/2011

http://blog.flashgen.com/gaming/pushbutton-engine/

Blog Post | Getting started developing with the Pushbutton game engine;http://bit.ly/gmC2LZ.

facebook:Adobe Flex

http://www.adobe.com/devnet/air/articles/first-air-app-on-android.html

Adobe AIR Developer Center | Creating your first Adobe AIR application on Android; http://adobe.ly/hK6QrU.

facebook:Adobe AIR

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: