คลังเก็บบล็อก

PHP: PHP Request ($_REQUEST)


PHP Request ($_REQUEST)

http://www.thaicreate.com/php/php-request.html

การใช้คำสั่ง $_REQUEST ใน PHP

An associative array that by default contains the contents of $_GET$_POST and $_COOKIE.

PHP Manual: http://php.net/manual/en/reserved.variables.request.php

วิธีใช้: $_REQUEST[‘พารามิเตอร์ที่ถูกส่งเข้ามา’]

อีกทั้ง $_REQUEST ยังสามารถแสดงค่าที่เก็บอยู่ในรูปแบบ key กับ value ได้ด้วย

code:

adaydesign :)

Advertisements
%d bloggers like this: