Daily Archives: ตุลาคม 30, 2011

Course: iOS Application Development (Basic to Advance Programming) @ Mahasarakham Software Park


Course: iOS Application Development (Basic to Advance Programming) @ Mahasarakham Software Park
คอร์สพัฒนาโปรแกรมบน iOS ดีๆ ที่มหาสารคามซอฟต์แวร์ปาร์คจัดให้~~

เนื่องด้วยทางมหาสารคามซอฟต์แวร์ปาร์คได้สนับสนุนให้มีการจัดอบรมการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม iOS เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่สนใจในการพัฒนาโปรแกรมบน iOS หรือทำโปรเจคที่พัฒนาบน iOS ได้มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมบน iOS ทั้งนี้คอร์สนี้จะเป็นคอร์สเรียนยาวแบบสอนกันตั้งแต่พื้นฐานโปรแกรมมิ่งจนไปถึงการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone, iPad ได้จริง และบางคอร์สจะมีเรื่องของ Graphics Design เข้ามาแทรกด้วย ใครที่สนใจก็เข้ามาเรียนด้วยกันได้นะครับ

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: