Daily Archives: สิงหาคม 25, 2011

Flex Mobile: Embedding Font in Flex Mobile Project


Flex Mobile: Embedding Font in Flex Mobile Project
ใส่ฟอนท์ตามใจชอบเข้าในโปรเจค Flex Moblie

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ นอกจากในส่วนของการเขียนโค้ดให้โปรแกรมทำได้ตามฟังก์ชั่นดังใจแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงความสวยงามของโปรแกรม และความใช้งานง่ายของโปรแกรมเราอีกด้วย

Read the rest of this entry

AD@Y: แนะนำแอพพลิเคชั่นของงาน 10 ปี IT DAY ออนซอนเด้ วัฒนธรรม


AD@Y: แนะนำแอพพลิเคชั่นของงาน 10 ปี IT DAY ออนซอนเด้ วัฒนธรรม by OnzonDev

เนื่องในงาน 10 ปี IT Day ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางทีมผมได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบน iPhone ให้กับงานนี้ด้วย ในธีมของวัฒนธรรม โดยเนื้อหาและลูกเล่นภายในแอพพลิเคชั่น มี 3 อย่างคือ การแสดงผ้าบุญผะเหวด อายุกว่า 100 ปี ขนาดยาวกว่า 200 เมตร การจำลองการเล่นพิณ (เกือบเหมือน  Guitar Hero นั้นหละ) และสุดท้ายคือ การจุดบั้งไฟ เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า

หน้าเปิดตัว

เปิดตัวด้วยภาพของประตูวัด ซึ่งสื่อถึงศูนย์รวมวัฒนธรรมอีสาน ผ่านเข้าไปสู่ภายในแอพพลิเคชั่น ที่ใช้พื้นหลังเป็นภาพโปสเตอร์งาน 10 ปี IT Day ในครั้งนี้ พร้อมด้วยเสียงพิณอีสานประกอบการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น

  

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: