iPhone: Basic UITableView Example using Custom Class


iPhone: Basic UITableView Example using Custom Class

บทความนี้เป็นบทความที่ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วที่พูดถึงการเริ่มใช้งาน UITableView โดยการแสดงผลรายชื่อสีและกดที่ชื่อของสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังของวิว (iPhone: Basic UITableView Example) ในบทความนี้ก็จะคล้ายๆ กันครับในฟังก์ชั่นคือแสดงรายชื่อของสีและกดชื่อของสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง แต่ว่าเราจะมาลองสร้างเป็นคลาสเพื่อเรียกใช้งานกันดีกว่าครับ จะได้ปูพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆ ด้วย

ก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทำไมถึงต้องใช้คลาสที่เราสร้างเองมาเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผล? สาเหตุที่สำคัญคือ คลาสที่เราสร้างมานั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของเราซึ่งจะเก็บอยู่ในรูปของ property ของคลาส หากเราต้องการเรียกใช้งาน property ใดก็แค่เรียกผ่าน instance ของคลาสที่เราสร้างขึ้น จะทำให้โปรแกรมของเราจัดการได้ง่ายกว่าการสร้างอาเรย์หลายๆ ตัวแปรมาเก็บข้อมูลแต่ละชนิด ดังบทความก่อนหน้านี้นะครับ งั้นก็มาเริ่มกันเลยครับ

1. การสร้างคลาสใหม่ ทำได้โดยการคลิกขวาที่กล่อง Project และเลือกที่ NewFile… -> Objective-C Class

คลิกขวา -> New File…

Cocoa Touch -> Objective-C Class -> Next -> ใส่ชื่อคลาส

ในที่นี้ผมตั้งชื่อคลาสว่า MyColor เนื่องจากเป็นคลาสของสีที่เก็บชื่อและสีเอาไว้ในคลาสนี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเห็นไฟล์อยู่ในกล่อง Project ของเรา

2. เขียนโปรแกรมในคลาส MyColor เพื่อให้เก็บข้อมูล ชื่อ (NSString) สี (UIColor) ดังนี้

ในไฟล์ MyColor.h

@interface MyColor : NSObject {
NSString *title;
UIColor *color;
}
@property (nonatomic,retain) NSString *title;
@property (nonatomic,retain) UIColor *color;
-(id)initWithTitle:(NSString*)_title color:(UIColor*)_color;
@end

จากโค้ด MyColor.h ข้างต้นนั้นจะเห็นว่ากำหนดตัว property ไว้ 2 ตัวคือ

  • NSString *title เอาไว้เก็บชื่อ
  • UIColor *color เอาไว้เก็บสี

การประกาศ property เพื่อที่ให้คลาสอื่นที่สร้าง instance ของคลาส MyColor เรียกใช้ property ผ่านตัวแปรได้ เช่น myColor.title, myColor.color

ฟังก์ชั่นในการสร้าง instance (ตัวแปรของคลาส) MyColor คือ การสร้างพร้อมการส่งค่า ชื่อและสี มาด้วยเพื่อสร้างตัวแปร ฟังก์ชั่น -(id)initWithTitle:(NSString*)_title color:(UIColor*)_color;

@implementation MyColor
@synthesize title,color;
-(id)initWithTitle:(NSString*)_title color:(UIColor*)_color{
self = [super init];
self.title = _title;
self.color = _color;
return self;
}
@end

จากโค้ดในไฟล์ MyColor.m เขียนเพื่อ implement ฟังก์ชั่น -(id)initWithTitle:(NSString*)_title color:(UIColor*)_color เพื่อให้ค่าที่ส่งเข้ามาตอนสร้าง instance ใหม่นั้นถูกเก็บไว้ใน property

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับการสร้างคลาส MyColor เพื่อเก็บข้อมูลสี เพื่อนำมาแสดงเป็นรายการใน TableView ของตัวอย่างนี้ โอเคเราเริ่มกันเลย

3. มากันที่ไฟล์ RootViewController.m จากบทความ iPhone: Basic UITableView Example จะมีอาเรย์อยู่ 2 ตัวเพื่อเก็บข้อมูลชื่อและสีที่จะแสดงนะครับ ในบทความนี้จะใช้เพียงอาเรย์ 1 ตัวเท่านั้นคืออาเรย์ของ MyColor เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลรายการชื่อของสีและกดสีให้เปลี่ยนสีพื้นหลังเหมือนเดิม

#import RootViewController.h
#import MyColor.h//import คลาส MyColor ด้วยนะครับ
@implementation RootViewController
NSMutableArray *listData;
...
@end

จากโค้ดด้านบนเป็นการประกาศตัวแปรอาเรย์ที่ใช้เก็บ สมาชิกที่เป็น MyColor ต่อไปก็จะกำหนดค่าให้กับอาเรย์ตัวนี้นะครับ

4. การกำหนดค่าอาเรย์ listData (ชื่อตัวแปรอาเรย์) กำหนดค่าโดยสร้าง instance ของคลาส MyColor ใส่เข้าไปเลยตามชอบนะครับ ในฟังก์ชั่น viewDidLoad

- (void)viewDidLoad{
[super viewDidLoad];
[self setTitle:@"Demo UITableView (3)"];//ตั้งชื่อ Title ให้กับ Navigation Bar
listData = [[NSMutableArray alloc] initWithObjects: [[MyColor alloc] initWithTitle:@"Blue"  color:[UIColor blueColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Brown" color:[UIColor brownColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Cyan"  color:[UIColor cyanColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Dark"  color:[UIColor darkGrayColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Gray"  color:[UIColor grayColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Green" color:[UIColor greenColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Light" color:[UIColor lightGrayColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Magenta" color:[UIColor magentaColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Orange" color:[UIColor orangeColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Purple" color:[UIColor purpleColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Red"   color:[UIColor redColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"White" color:[UIColor whiteColor]],
[[MyColor alloc] initWithTitle:@"Yellow" color:[UIColor yellowColor]],
nil];
}

จากโค้ดนะครับสังเกตุว่า การสร้างอาร์เรย์จะใช้ฟังก์ชั่น initWithObjects ซึ่งจะใส่ Object ได้หลายตัว (มันเติม s เห็นหรือป่าว) แต่ต้องตามหลังด้วย nil เสมอนะครับ เนื่องจากว่าเป็นตัวบอกว่าสิ้นสุดที่สมาชิกตัวสุดท้ายแล้ว การใส่ค่า String ก้อใช้เป็น @”ชื่อ” การใส่ค่าสี ก้อใส่เป็น [UIColor สีที่ UIColor มีมาให้]

เพิ่มเติม [UIColor red], [UIColor green], [UIColor pink] และตัวอื่นๆ ที่นำมาเป็นตัวอย่าง นั้นเป็นค่า property ของคลาส UIColor (static) ดังนั้นจึงสามารถเรียกผ่านคลาส UIColor ได้โดยตรง

5. เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคับ คือการนำอาเรย์เข้าไปใช้ในเทเบิลวิว โดยการนำไปใช้เราก้อจะเข้าไปเขียนในฟังก์ชั่น

  • numberOfRowsInSection เพื่อบอกจำนวนรายการ
  • cellForRowAtIndexPath แสดงชื่อสีของรายการต่างๆ
  • didSelectRowAtIndexPath เมื่อกดที่แถวใดแถวหนึ่งแล้วให้เกิด action เปลี่ยนสีพื้นหลังตามชื่อสีนั้น

เรามาดูกันว่าต้องทำอย่างไรนะครับ

5.1 ในฟังก์ชั่น numberOfRowsInSection

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section{
return [listData count];
}

จากโค้ดเราต้อง รีเทิร์นจำนวนสมาชิกของ listData ออกมานะครับ เนื่องจากจะได้ตรงกับจำนวนสมาชิกในอาเรย์จริงๆ

5.2 ในฟังก์ชั่น cellForRowAtIndexPath

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
static NSString *CellIdentifier = @"Cell"
UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];
if (cell == nil) {
cell = [[[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier] autorelease];
}
// Configure the cell. : การปรับแต่งข้อความบนรายการของเทเบิลวิวแต่ละแถว
cell.textLabel.text = ((MyColor*)[listData objectAtIndex:indexPath.row]).title;
return cell;
}

ในฟังก์ชั่นนี้เราเขียนเพิ่มแค่ บรรทัดหลังจากคอมเม้น //Configure the cell นะครับ คือ การเซ็ตข้อความให้กับแถวนั้นเป็นชื่อสี โอเคทีนี้เราจะเอาชื่อของสีมาได้อย่างไร

จาก [listData objectAtIndex:indexPath.row] อันนี้จะได้ค่า object ที่อยู่ในแถวนั้นออกมา แต่เรายังไม่สามารถเรียกใช้ property title ได้โดยตรง เนื่องจาก object นั้นไม่ใช่ MyColor ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็น MyColor ก่อนโดยการใส่ (MyColor*) ไว้ด้านหน้าดังนี้

(MyColor*)[listData objectAtIndex:indexPath.row]

แล้วใส่วงเล็บครอบทั้งหมด ก็จะสามารถใช้งาน property หรือ method ของ MyColor ได้อย่างสมบูรณ์

5.3 การแสดง action  การกดรายการสีแล้วให้เปลี่ยนสีพื้นหลัง ในฟังก์ชั่น didSelectRowAtIndexPath

- (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath{
[self.view setBackgroundColor:((MyColor*)[listData objectAtIndex:indexPath.row]).color];
}

ฟังก์ชั่นที่ใช้เปลี่ยนสีพื้นหลังคือ [self.view setBackgroundColor:(UIColor*)] ส่วนค่าที่เราจะเอาใส่นั้นก้อคือ สีของ MyColor ตัวที่ถูกกดนั้นเอง​โดยเอามาจากค่า indexPath ที่จะบอก row และ section ส่วนสีของ MyColor ก้อเอามาจากการใช้ .color เมื่อเราเปลี่ยนจาก object เป็น MyColor แล้วเหมือนข้อ 5.2 ครับ

เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูครับ ผลงานก็น่าจะเหมือนกับบทความก่อนหน้านี้ แต่เราได้ปรับเปลี่ยนการใช้ Class ที่เราสร้างเองมาใช้ในเทเบิลวิวนั้นเอง

หากผลการรันได้ตามนี้ก็เป็นอันว่าทำได้สำเร็จตามเป้าหมายครับ ผมเสริมอีกนิดนึงนะ การที่เราสร้างคลาสของเราเองขึ้นมาให้ตรงกับการใช้งาน จะมีประโยชน์มากในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและการค้นคืนข้อมูล ดังนั้นหากเราฝึกการเขียนคลาสเองบ่อยๆ และลองประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นๆ ด้วยจะทำให้ชำนาญมากขึ้นครับ สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่มีคำถามเม้นเข้ามาได้เลยนะครับ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วย วันนี้ก้อแค่นี้ก่อน สวัสดีครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

adaydesign :)

About adaydesign

นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโมบาย [iPhone Android] คนหนึ่งซึ่งอยากจะบันทึกเรื่องราวของเส้นทางนักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเอาไว้ในบล็อคน้อยๆ แห่งนี้ เผื่อจะแบ่งบันและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับคนอื่นๆ ได้บ้าง :) Mobile Application Developer; Flash Mobile, iPhone/iPad, Android Mobile Phone/Tablet and Blackberry Playbook.

Posted on มิถุนายน 27, 2011, in [Dev] iOS and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: