Daily Archives: มิถุนายน 3, 2011

iPhone: UIActionSheet (2)


iPhone: UIActionSheet (2)

ต่อจากเมื่อวานในเรื่องของ UIActionSheet นะครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของการเพิ่มปุ่มบน UIActionSheet โดยที่ข้อมูลของเราอยู่ในรูปของ อาเรย์ (NSArray) จากเดิมนั้นเราสามารถใส่ปุ่มอื่นๆ ใน UIActionSheet ได้โดยการสติงไปโดยตรงได้เลย แต่หากข้อมูลเราเป็นอาเรย์หละ เราจะทำการเพิ่มปุ่มใน UIActionSheet อย่างไรมาดูกันครับ

Read the rest of this entry

iPhone: stringByReplacingOccurrencesOfString: withString: options: range:


iPhone: stringByReplacingOccurrencesOfString:withString:options:range:

การแทนที่ String ด้วย String เป็นฟังก์ชั่นที่เราใช้กันบ่อยมาก บทความนี้จะยกตัวอย่างของการแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ธรรมดา ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีหมายเลขรหัสประเทศ +66 นำหน้า หลักการง่ายๆ คือ จะเปลี่ยนจากเลข 0 เป็น +66 นั้นเองครับ มาดูกันว่าทริคมันจะอยู่ตรงไหนบ้าง

ตัวอย่างที่ 1 เปลี่ยนจาก 021356678 เป็น +6621356678


NSString *myDial = @"021356678";
NSLog(@"%@",[myDial stringByReplacingOccurrencesOfString:@"0" withString:@"+66"]);//+6621356678

จากโค้ดตัวอย่างที่ 1 เป็นการใช้ฟังก์ชั่น stringByReplacingOccurencesOfString:@”ใส่สติงที่ต้องเปลี่ยนออก” withString:@”ใส่สติงที่ต้องการเปลี่ยนเข้า” โดยฟังก์ชั่นนี้จะใช้งานง่ายและเหมาะกับการเปลี่ยนทั้งหมดข้อความ แต่อาจจะเกิดปัญหาหากเป็นอย่างตัวอย่างที่ 2

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: