Daily Archives: พฤษภาคม 8, 2011

Android: Do Your Apps Look Good on the Big Screen?


Android: Do Your Apps Look Good on the Big Screen?

ว่าไปถึงเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยแล้วนั้นมีอยู่หลายค่ายเช่นกัน และเครื่องแต่ละเครื่องที่ผลิตออกมาขนาดหน้าจอก็ไม่เท่ากันอีก เอ๋แล้วเราจะพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยยังไงให้รองรับสำหรับขนาดหน้าจอต่างๆ ความละเอียดของหน้าจอขนาดต่างๆ กันหน๋อ วันนี้ MOTODEV มีคำตอบมาให้ครับ สำหรับวิธีพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยให้รองรับกับขนาดหน้าจอหลายๆ ขนาด

Reference

adaydesign :)

%d bloggers like this: