Daily Archives: มีนาคม 30, 2011

Website: Android Development Course


Android Development Course

Link: CSSE490: Android Development

เว็บไซต์นี้เก็บข้อมูลที่เขาใช้สอนวิชาเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยครับ สอนตั้งแต่พื้นฐานจนเขียนโปรแกรมได้เลยหละ ในเว็บไซต์ยังมี source code และตัวอย่างโปรแกรม วิธีทำ เคล็ดลับในการเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยให้ศึกษาอีกด้วย ลองเข้ามาอ่านกันนะครับ

adaydesign :)

%d bloggers like this: